0868 183 168
TÂN VINA ứng phó dịch bệnh Covid 19

TÂN VINA ứng phó dịch bệnh Covid 19

Software, Application

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng nguy hiểm và phức tạp

TÂN VINA đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với dịch bênh để đảm bảo hoạt động sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.

 

Phương án 3 tại chỗ

Luôn thực hiện quy tắc 5K trong công việc;

Được nhận giấy chứng nhận âm tính khi tiếp xúc với khách hàng;

Trang phục phòng dịch khi làm nhiệm vụ

TÂN VINA LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ.